Viva +3

Cement heeft een uitstraling van kracht en soberheid.

Gegoten cementvloer wordt uitgestreken tot een vlak oppervlak wat toevallige en 

onregelmatige effecten veroorzaakt.

Daaraan wordt een vergankelijk materiaal toegevoegd: karton

De combinatie leidt tot een origineel design met op elkaar afgestemde kleuren.